Kinohi Kane kāne kāne kāne

Hōʻike i ka hopena hoʻokahi

Hōʻike i ka hopena hoʻokahi