Puka Puhi Puhi Puu Nui

Hōʻike i ka hopena hoʻokahi

Hōʻike i ka hopena hoʻokahi